Zhuoxin Yi

Zhuoxin Yi drew 1 card.

Awakening in Oldun