Xiaochen Fu

Xiaochen Fu drew 2 cards.

Karsus

Ghariv: the Quaking City