Liu Jianseng

Liu Jianseng drew 1 card.

Ghariv: the Quaking City