Kouki Saitou

Kouki Saitou drew 1 card.

Monsters of Chikyu