Huang Guangjian

Huang Guangjian drew 1 card.

Ghariv: the Quaking City