Fang Xinyu

Fang Xinyu drew 1 card.

Ghariv: the Quaking City